Halsa Boligbygg AS springer ut fra Halsa Bygg AS og ble etablert som forvalter av eiendomsmassen til entreprenøren Halsa Bygg AS i 1995. Siden den gang har egen boligmasse økt betraktelig ettersom våre ønsker og verdier har farget valgene vi har tatt.

Pr. dags dato forvalter vi <34> utleie enheter innen bolig og næringsformål. Vi har boenheter over hele kommunen, fra Ørnes i nord til Halsa og Engavågen i sør. Der folk jobber, er det også behov for å bo.

Vi er blitt en eiendomsutvikler, gjennom 30 års erfaring, med bred kompetanse innen boligutvikling og eiendomsutvikling til offentlige og private virksomheter. Som eiendomsutvikler, kjøper vi tomt eller eiendom som utfyller våre kriterier og videreutvikler disse for videre bruk. Vårt hjerte er i Meløy og vi tror på kommunen vår igjennom bolyst. Det skal være fint å bo i Meløy.