Velkommen til Ørneshaugen panorama

Vi har kjøpt det gamle ærverdige Ørneshaugen aldersheim, som Meløy Kommune utlyste som konkurranse, som en del av deres plan for boligutvikling i Meløy.

Den spede begynnelsen

Vi har så vidt begynt å rive på bygget slik det står idag, mesteparten av det innvendige arealet skal rives og bygges opp til 15 flotte leiligheter. Vi skal bygge etter høy standard og universell utforming.

Ørneshaugen Panorama er det ikke bare tiltenkt flotte leiligheter, det er også lagt vekt på et velutformet og flott uteanlegg i form av park og lekeområder. Store områder for lek og gode parkeringsmuligheter for andre kjøretøy.

Plan over uteområdet.

Vi synes det er artig å kunne gjenbruke eksiterende bygningsmasse slik at bygget får et nytt liv, det er ikke alltid best å bygge nytt- vi må ta vare på og gjenbruke det vi allerede har.

For oss er det viktig at alle blir ivaretatt når man planlegger et bygg. På Ørneshaugen har vi brukt mye tid på å planlegge det som kalles universell utforming. Slik at alle, gående eller rullende skal ha lett adkomst til leilighetene og ikke minst bevegelse inne i leilighetene.

Adkomst for alle.

Ørneshaugen panorama har en fantastisk beliggenhet i et rolig men sentralt strøk av Ørnes.
Det er veldig gode sol og lysforhold med sørvendt fasade ut mot fjorden. Enestående utsikt må vi vel kunne si, Meløys beste beliggenhet!?

Følg med videre og få oppdateringer om prosjektet her, på halsaboligbygg.no